Usluge građevinske mehanizacije Print E-mail

Građevinska mehanizacija je neophodna pri većim zahvatima uređenja eksterijera ili pripreme terena. Stunjek d.o.o. zapošljava obučene operatere građevinske mehanizacije i strojeva.

Vršimo usluge:

  • ravnanja i planiranja terena
  • iskop kanala, skidanje površinskog sloja zemlje
  • valjanje šljunčanog tampona i asfalta
  • utovar, prijevoz i istovar rasutih tereta